Dự án của chúng tôi

+100MWp điện mặt trời áp mái đưa vào vận hành năm 2022

120MWp điện mặt trời áp mái đang phát triển

+30MWp điện mặt trời áp mái đang được thi công trong năm 2022

Dự án tiêu biểu

5MWp điện áp mái tại nhà máy Foxconn, KCN Vân Trung, Bắc Giang (Dự án tự dùng lớn nhất Việt Nam)

3MWp cho hệ thống đại siêu thị BigC tài Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng

15MWp trang trại dược liệu kết hợp điện mặt trời tại Bắc Bình và Tuy Phong, Bình Thuận

11MWp trang trại dược liệu kết hợp điện mặt trời tại Lộc Ninh, Bình Phước

4MWp nhà máy thép 568, Mạo Hợi, Việt Ý, Việt Úc tại Bắc Giang và Hải Dương

2MWp nhà máy may BGG và may Thuận Thành tại Bắc Giang và Bắc Ninh