VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI INPOS

Tuyên ngôn về con người INPOS

INPOS là nơi hội tụ để cùng phát triển của những người có lý tưởng, có năng lực, có bản lĩnh, có văn hóa luôn làm chủ cuộc sống của mình để cùng nhau tạo ra giá trị gia tăng phục vụ bản thân và hỗ trợ xã hội.

Môi trường làm việc của INPOS là Văn Minh, Công Bằng, Thân Thiện, áp lực, trọng tậm vào hiệu quả và tạo điều kiện tối đa cho mọi người cùng nhau phát triển để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất cho bản thân, công ty và xã hội. Điều đó đòi hỏi các cá nhận cần luôn luôn nỗ lực vượt qua bản thân, nỗ lực cập nhật và làm mới kiến thức để nâng tầm tri thức, trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Đối với đất nước, xã hội

 • Yêu nước, yêu cộng đồng
 • Tự tin bản thân, Tự tôn dân tộc
 • Nỗ lực tối đa để mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc, từ đó đóng góp cao nhất cho xã hội
 • Chủ động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện có hệ thống để giúp đỡ cá nhân, cộng đồng
 • Tư duy tích cực, hành động tích cực và sống tích cực, nỗ lực nâng cao trình độ văn hóa góp phần thúc đẩy văn minh cộng đồng và xã hội
 • Tiết kiệm tài nguyên, tối ưu nguồn lực để tăng hiệu quả và bảo vệ mội trường

Đối với công việc

 • Tin tưởng vào các giá trị của công ty, tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống
 • Yêu công việc, yêu bản thân nhưng tôn trọng tự do của người khác
 • Chủ động, Chăm chỉ, thật thà, luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn, thắng không kiêu bại không nản
 • Dấn thân, sẵn sàng nhận thử thách và làm đến cùng
 • Sáng tạo, không ngại đổi mới, luôn thách thức góc nhìn cũ
 • Lắng nghe, sẵn sàng nhận lỗi khi sai, không biện minh, không đổ lỗi, biết sai để sửa là nền tảng của thành công
 • Plan – Do – check – Action trong mọi hoạt động

Đối với đồng nghiệp

 • Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung của nhóm và của công ty
 • Tôn trọng quyền tự do và không gian riêng của đồng nghiệp nhưng không thỏa hiệp, lên tiếng và đấu tranh với hành vi sai trái hoặc trái với văn hóa của công ty
 • Chủ động chia sẻ kiến thức, sẵn sàng tiếp thu góp ý và góp ý lẫn nhau
 • Đối xử công bằng, tôn trọng với cấp dưới, tạo điều kiện phát triển tối đa cho đồng nghiệp

Đối với khách hàng

 • Nhận thức rõ ràng khách hàng là người tạo ra thu nhập và trả lương cho mình.
 • Đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
 • Chân thành ,giữ chữ tín với khách hàng trọng mọi hoàn cảnh
 • Tôn trọng, phục vụ, cầu thị nhưng không luồn cúi với khách hàng

Đối với đối tác

 • Đặt tinh thần hợp tác lên hàng đầu với đối tác
 • Trân trọng, học hỏi và chia sẻ kiến thức với đối tác luôn hướng tới hợp tác lâu dài

Đối với Đối thủ cạnh tranh

 • Tôn trọng và luôn học hỏi đối thủ cạnh tranh
 • Cạnh tranh lành mạnh dựa trên giá trị gia tăng
 • Nhận thức rõ cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của công ty và xã hội